EET

Zákon o EETPokladna na tabletu vyšel 13.4.2016 ve sbírce zákonů jako  „zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 .“  s účinností od 1.12. 2016.

 • Informace o každé jednotlivé platbě se odesílají do centrálního úložiště přes internet.
 • Povinnost EET se vztahuje na fyzické a právnické osoby přijímající platby v hotovosti. Hotovostí je myšlena platba jiným způsobem než bankovním převodem tzn. hotovost, platební karty, stravenky, šeky.
 • Zavádění EET je postupné :
  • od 1.12.2016 ubytovací a stravovací služby, kromě stánkového prodej občerstvení, který neposkytuje hostům zázemí (židle, stoly, toalety atd.) a také prodej, kde je stravování poskytováno jako prodej „s sebou“.
  • od 1.3.2017 pro velkoobchod a maloobchod,
  • 3. a 4. etapu EET zrušil Ústaní soud svým nálezem z 12.12.2017
 • Restauracím se v souvislosti s EET snížila sazba DPH z 21 % na 15 %. Výjimku tvoří daň na alkohol a tabákové výrobky, kde zůstala sazba 21%.
 • Pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném roce začnou evidovat tržby se počítá i s jednorázovou slevou na dani ve výši 5000 Kč.

Náš software splňuje všechny zákonem schválené požadavky. Aktualizace je našim zákazníkům k dispozici v rámci uživatelské podpory.

Mobilní pokladna HarsysCo potřebujete?

 • Software (Harsys, Recepce, Astor, Půjčovna) v EET verzi.
 • Tiskárnu účtenek nebo A4 dokladů (Recepce, Půjčovna)
 • Internetové připojení

Co musíte udělat?

 • Získat EET certifikát a identifikační údaje (ID provozovny). Certifikátů můžete mít i několik a spravovat je můžete přes webový portál Finanční správy.
 • viz www.etrzby.cz/…idence-trzeb

Kde najdete další informace o EET?